Vox-pop.nl
Who's hot, and who's not?!?
ParaBotS' natuurlijke taalverwerkingssoftware weet alles van de belangrijke nieuws- en opiniesites. Over wie wordt gepraat en waar gaat het over?
Hoe werkt het? 
Zinnen dragen emoties over. Iedere dag worden er miljoenen zinnen geschreven op het internet. Mensen hebben het over elkaar, over produkten die ze gebruiken, hoe ze denken over bepaalde bedrijven, politici, enzovoorts. Elke paar uur bekijkt Vox-pop.nl duizenden pagina's waarop nieuwsberichten en meningen daarover staan.

Door gebruik te maken van software die natuurlijke taal analyseert kan de Vox Populi bepalen wat er gezegd wordt in een zin, en met name of dit positief of negatief is. Door naar alle zinnen te kijken op de gedownloade pagina's kan op deze manier de publieke opinie worden afgeleid.

De widget 
Vox-pop.nl is ook beschikbaar als een kleine widget die ingebed kan worden op andere websites, op persoonlijke iGoogle pagina's, op Hyves pagina's, etcetera.
Er zijn 5 categorieën voor welke de top 5 wordt getoond waarover het meest positief of juist het meest negatief wordt gesproken op het internet, met daarbij de positie in de lijst van gisteren.
Hoe meer positiefs er gezegd is, hoe verder het groene balkje zal uitslaan. Een langer rood balkje duidt op meer negatieve uitspraken.

Omdat er veel geschreven wordt op het internet, en mensen het natuurlijk niet altijd met elkaar eens hoeven te zijn, kan het zijn dat zowel het rode balkje als het groene balkje ver uitslaan. Er werd dus zowel positief als negatief over de persoon/zaak in kwestie gesproken. Dat zou wel eens iets interessants of controversieels kunnen zijn...

Singel 160
1015 AH Amsterdam
Netherland
routebeschrijving...
  © ParaBotS